Συνεργείο Καθαρισμού Εσωτερικών Χώρων

1) Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε. Πάτρας 

Το Συνεργείο Καθαρισμού Εσωτερικών Χώρων του Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2011 και έχει αναλάβει τον καθαρισμό του κτιρίου του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών – Παράρτημα Πάτρας.

2) Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών “Καραμανδάνειο”. 

Από τον Δεκέμβριο του 2014 το Συνεργείο Καθαριότητας του Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» έχει αναλάβει, έπειτα από διαγωνισμό, την εξολοκλήρου καθαριότητα του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών & της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής.

3) Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 

Το Συνεργείο Καθαρισμού Εσωτερικών Χώρων του Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» από το 2018 συνεργάζεται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και έχει αναλάβει, έπειτα από διαγωνισμό, την καθαριότητα των γραφείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην Πάτρα, στον Πύργο, στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, στην Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, στην Σπάρτη και στην Καλαμάτα.

4) 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας  

Το Συνεργείο Καθαρισμού Εσωτερικών Χώρων του Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» από το 2020 συνεργάζεται με την 6η Υ.Π.Ε. καθώς έχει αναλάβει, έπειτα από διαγωνισμό, την καθαριότητα των γραφείων των Το.Μ.Υ. Πελοποννήσου (Σπάρτη, Κόρινθο) & Δυτικής Ελλάδας( Αγρίνιο, Πάτρα, Εγλυκάδα, Παραλία, Μεσσάτιδα, Αγυιά, Άνω Πόλη, Ρίου) .

Επίσης το Συνεργείο Καθαρισμού Εσωτερικών Χώρων του Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» από τον Δεκέμβριο του 2023 έχει αναλάβει την καθαριότητα των Κέντρων Υγείας της 6ης Υ.Π.Ε. στην Δυτική Ελλάδα (Αχαΐα, Ηλεία, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο).

5) Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)  

Το Συνεργείο Καθαρισμού Εσωτερικών Χώρωντου Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» το καλοκαίρι του 2023 ξεκίνησε και πάλι την συνεργασία με το Ε.Κ.Α.Β. καθώς έχει αναλάβει, έπειτα από διαγωνισμό, την καθαριότητα των γραφείων του Ε.Κ.Α.Β. Πάτρας στους Τομείς Πάτρας, Πύργου & Αγρινίου.

6) Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)  

Το Συνεργείο Καθαρισμού Εσωτερικών Χώρωντου Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» από τον Ιανουάριο του 2024, έπειτα από διαγωνισμό, ανέλαβε την καθαριότητα των χώρων του Ο.ΚΑ.ΝΑ. της Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργο) και της Πελοποννήσου (Καλαμάτα, Κόρινθο, Τρίπολη).