Συνεργείο Καθαρισμού Εσωτερικών Χώρων

Το Συνεργείο Καθαρισμού Εσωτερικών Χώρων λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2011 και έχει αναλάβει τον καθαρισμό του κτιρίου του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών – Παράρτημα Πάτρας.

Προσωπικό

Από τον Δεκέμβριο του 2014 το Συνεργείο Καθαριότητας του Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» έχει αναλάβει, έπειτα από διαγωνισμό, την εξολοκλήρου καθαριότητα του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών & του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου.

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα εργάζονται 8 πρόσωπα εκ των οποίων τα 5 είναι πρόσωπα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.