Γιατί να γίνω μέλος

Ως μέλος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Φάρος:

 • συμμετέχετε στη λήψη αποφάσεων που λαμβάνονται σε επίπεδο Γενικής Συνέλευσης
 • έχετε τη δυνατότητα να θέσετε υποψηφιότητα για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 • συμβάλλετε στην κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα
 • ενισχύετε τις δράσεις για την κοινωνική επιχειρηματικότητα
 • αποκτάτε δικαίωμα για εργασία στον Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» (αφορά τα μέλη της Ά κατηγορίας)

Μέλη-Φορείς

 • 6η Υ.Π.Ε.
 • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Π.Γ.Ν.Π) «Παναγία η Βοήθεια»
 • Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»
 • Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου, Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.)
 • Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (ΣΟΨΥ) Πάτρας
 • Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
 • Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών (Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε.) Πάτρας
 • Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο»
 • Ιατρικός Σύλλογος Πατρών
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
 • Δήμος Πατρέων
 • Δημοτικός Οργανισμός Υγείας & Πρόνοιας Δήμου Πατρέων

Νέα Μέλη

Η διαδικασία εγγραφής νέων μελών είναι η ακόλουθη:

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

 1. Αίτηση εγγραφής
 2. Βεβαίωση παρακολούθησης από ιατρό
 3. 100€ για απόκτηση υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

 1. Αίτηση εγγραφής
 2. 100€ για απόκτηση υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας

Αίτηση Μέλους Α' Κατηγορίας

- Κατεβάστε την αίτηση -

Αίτηση Μέλους Β' Κατηγορίας

- Κατεβάστε την αίτηση -

Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, τα μέλη της Α’ & Β’ Κατηγορίας μπορούν να αποκτήσουν έως πέντε (5) προαιρετικές μερίδες. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με 100€.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

 1. Αίτηση εγγραφής
 2. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή στον Κοι.Σ.Π.Ε.
 3. 100€ για απόκτηση υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας

Αίτηση Μέλους Γ' Κατηγορίας

- Κατεβάστε την αίτηση -

Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, τα μέλη της Γ’ Κατηγορίας μπορούν να αποκτήσουν απεριόριστο αριθμό προαιρετικών μερίδων. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με 100€.