Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία – Πρόνοια 2000-2006»

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» το 2009 υλοποίησε πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία – Πρόνοια 2000-2006», Μέτρο 2.2 και Μέτρο 2.3.

Περίοδος Χρηματοδότησης 08/2009 – 12/2009
Σύνολο χρηματοδοτούμενων Δραστηριοτήτων 2 Δραστηριότητες:
  1. Τηλεγραμματεία
  2. Κηροπλαστείο

Τι αφορά

Το πρόγραμμα αφορούσε τη χρηματοδότηση των δύο δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα την αγορά σύγχρονου εξοπλισμού, τη δημοσιότητα του Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» αλλά και τη απασχόληση ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα στις συγκεκριμένες δραστηριότητες για το διάστημα 8/2009 – 12/2009. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης βοήθησε σημαντικά ώστε οι δραστηριότητες να καταστούν βιώσιμες. Η μονάδα της τηλεγραμματείας και το κηροπλαστείο λειτουργούν μέχρι σήμερα και απασχολούνται άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.