Τηλεγραμματεία

Η Τηλεγραμματεία ξεκίνησε να λειτουργεί τον Αύγουστο του 2009.

Ανάπτυξη Δραστηριότητας

Η Τηλεγραμματεία είναι μία καινοτόμος μορφή γραμματειακής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως μέσω η/υ και τηλεφώνου,  γραφείων, ιατρείων κ.ά.

Ο συνδρομητής της τηλεγραμματείας είναι σε θέση να ενημερωθεί για τα μηνύματά του και την διαχείριση των ραντεβού είτε μέσω τηλεφώνου είτε ηλεκτρονικά με email.

Οι τηλεγραμματείς:

  • απαντούν στις κλήσεις όπως μια ιδιαιτέρα γραμματέας με ευγένεια και επαγγελματισμό
  • καταγράφουν όλα τα μηνύματα (με αναλυτικά στοιχεία κλήσης)
  • ενημερώνουν τους συνδρομητές για τα μηνύματά τους.

Οφέλη του Συνδρομητή:

  1. πολύ χαμηλό κόστος
  2. ελαχιστοποίηση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης
  3. προσαρμογή των υπηρεσιών στις ιδιαιτερότητες του κάθε συνδρομητή
  4. υποστήριξη μεγάλου όγκου τηλεφωνικών κλήσεων. Ο συνδρομητής αποκτά έναν τηλεφωνικό αριθμό χωρίς κόστος σύνδεσης.
  5. αναλυτική καταγραφή και πλήρες ιστορικό των μηνυμάτων του συνδρομητή.
  6. δυνατότητα διαχείρισης και καταγραφής των ραντεβού του συνδρομητή.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο 2610.362940 ή στο email:  koispeachaias@yahoo.gr

Πελάτες

Στην τρέχουσα χρονική περίοδο η Τηλεγραμματεία εξυπηρετεί γραμματειακά ιδιώτες ιατρούς και έχει αναλάβει, κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού, τη διαχείριση των ιατρικών ραντεβού του Γ.Ν.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ».

Η Τηλεγραμματεία έχει την δυνατότητα να αναλάβει την γραμματειακή υποστήριξη και διοργάνωση Συνεδρίων.

Έχει ήδη διοργανώσει 3 Πανελλήνια Συνέδρια με επιστημονικό ψυχιατρικό αντικείμενο.