Τηλεγραμματεία

Η Τηλεγραμματεία ξεκίνησε να λειτουργεί τον Αύγουστο του 2009 στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια 2000-2006».

Ανάπτυξη Δραστηριότητας

Με την υπηρεσία της τηλεγραμματείας παρέχεται στο συνδρομητή νέος δικός του προσωπικός αριθμός, χωρίς την απαίτηση για εγκατάσταση συμπληρωματικού εξοπλισμού.

Στον αριθμό αυτό η τηλεγραμματεία απαντά ανάλογα με τις υποδείξεις του εκάστοτε συνδρομητή, προκειμένου να σχηματίζεται η εντύπωση ότι ο καλών συνομιλεί με την ιδιαιτέρα του συνδρομητή.

Ο αριθμός αυτός είναι δυνατό να κοινοποιηθεί από τον συνδρομητή στους πελάτες του. Ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα στο συνδρομητή να κάνει εκτροπή των τηλεφωνικών του γραμμών προς αυτόν τον αριθμό.

Ο συνδρομητής είναι σε θέση να ενημερωθεί για τα μηνύματά του με τους ακόλουθους τρόπους:

 • τηλεφωνικά μέσω της τηλεγραμματείας
 • μέσω fax (συγκεντρωτική αποστολή μηνυμάτων στο τέλος της ημέρας)
 • μέσω e-mail (αυτόματη αποστολή με την καταχώρηση του μηνύματος)

Οι τηλεγραμματείς:

 • απαντούν στις κλήσεις όπως μια ιδιαιτέρα γραμματέας με ευγένεια και επαγγελματισμό
 • καταγράφουν όλα τα μηνύματα (με αναλυτικά στοιχεία κλήσης)
 • ενημερώνουν τους συνδρομητές για τα μηνύματά τους.

Οφέλη του Συνδρομητή:

 1. πολύ χαμηλό κόστος
 2. ελαχιστοποίηση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης
 3. προσαρμογή των υπηρεσιών στις ιδιαιτερότητες του κάθε συνδρομητή
 4. υποστήριξη μεγάλου όγκου τηλεφωνικών κλήσεων. Ο συνδρομητής αποκτά έναν τηλεφωνικό αριθμό χωρίς κόστος σύνδεσης.
 5. αναλυτική καταγραφή και πλήρες ιστορικό των μηνυμάτων του συνδρομητή.
 6. δυνατότητα διαχείρισης και καταγραφής των ραντεβού του συνδρομητή.

Προσωπικό

Στις υπηρεσίες της Τηλεγραμματείας απασχολούνται τρία (3) άτομα – πρόσωπα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

Ωράριο Λειτουργίας

Η Τηλεγραμματεία λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ακόλουθες ώρες:

Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 21:00

Πελάτες

Η Τηλεγραμματεία εξυπηρετεί ιδιώτες ιατρούς και έχει αναλάβει, κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού, τη διαχείριση των ραντεβού του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γ.Ν.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ».

Το 2010 διοργάνωσε επιτυχώς ένα περιφερειακό συνέδριο με ψυχιατρικό περιεχόμενο στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.