Καθαρισμός Ιματισμού Νοσοκομείων

Η δραστηριότητα Καθαρισμού Ιματισμού Νοσοκομείων ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012.

Ανάπτυξη Δραστηριότητας:

1) Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» έχει αναλάβει από το 2012 εξολοκλήρου τον καθαρισμό  και την μεταφορά του νοσοκομειακού ιματισμού μετά από διαγωνισμό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια».

 

 

2) Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» από τον Απρίλιο του 2017 έπειτα από διαγωνισμό έχει αναλάβει τον καθαρισμό και την μεταφορά του νοσοκομειακού ιματισμού του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας”. 

Τα άτομα που απασχολούνται στη δραστηριότητα έχουν παρακολουθήσει Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία πλυντηρίων – σιδερωτήριων ιματισμού Νοσοκομειακών & Ξενοδοχειακών Μονάδων», στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση» και έχουν υλοποιήσει 6μηνη πρακτική άσκηση στην υπηρεσία καθαρισμού του ιματισμού των Γενικών Νοσοκομείων «Άγιος Ανδρέας» και του Π.Γ.Ν.Π. Πατρών «Παναγία η Βοήθεια.